Bohemians | Osaka Univ. Softball Circle > Photos > 2018年 > 2018.11 フェニックス戦